Diplomering i Coachande ledarskap

Arrangör: Starka Resultat AB

Bli diplomerad i coach­ande ledar­skap

Det coachande förhållningssättet ger dig en stabil plattform för att jobba med såväl kultur som målstyrning och professionell coaching. Det här programmet bygger på att skapa din egen tydliga ledarskapskultur och ger dig effektiva verktyg.

Vad är ledarskap för dig? Om du googlar ordet så får du upp mer än 10 miljoner träffar. Varför har ledarskap blivit så viktigt? Allt fler i ledande positioner är idag mycket medvetna om värdet av att vara en bra ledare och hur det kan påverka dem själva och deras medarbetare. Men hur gör man då för att påverka andra och genom sitt ledarskap skapa starka resultat?

En chef måste du följa på grund av position – en ledare vill du följa oavsett just position. Ledaren har förmågan att få andra att vilja följa i samma spår, ledaren är en förebild. Alla influerar någon. Men medvetenheten över vem – och hur mycket – är inte lika tydlig.

Den bästa investeringen för morgondagen är att utveckla ditt inflytande. Det är en av grundpelarna i ledarskapet och en central del som vi behandlar i utbildningen. Utbildningen kommer att sätta din karaktär och ditt personliga ledarskap i centrum, vilket innebär att det i första hand är du själv som är instrumentet. Få insikter att bära med dig livet ut!

För vem?

Programmet riktar sig till dig som arbetar på verksamhetsledande nivå inom såväl privata som offentliga organisationer.

Så är kursen upplagd

Utbildningen består av två moduler om två digitala halvdagar vardera, och avslutas med en halv dags diplomering från programmets moduler – totalt fem halvdagar mellan kl. 09:00-12:00. Du bör kunna medverka vid samtliga tillfällen.

Målsättning med utbildningen

Programmet tränar din förmåga att ha ett coachande perspektiv på ledarskapet och insikter hur karaktär, integritet och ledarskap hänger samman med framgång, energi, målfokus och uppbyggnad av kulturen.  Efter genomförd utbildning kan du på ett mer värdeskapande sätt bidra till verksamhetens utveckling, både som chef och ledare.

Ur kursinnehållet:

 • Framgångsrikt ledarskap
 • Kultur och ledning
 • Coachande ledarskap
 • Målstyrning
 • Karaktärsmatrisen

Henrik Pettersson

Henrik Pettersson är en internationellt licensierad coach och författare. Med över 25 års erfarenhet som ledarskapscoach och utbildare har Henrik använt evidensbaserad kunskap och hjälpt stora företag som Volvo, H&M och Avis.

För att lyckas som ledare menar Henrik att vi var och en behöver fråga oss själva: Hur ser min plan ut för att utveckla mig själv? För att öka kompetensen i rollen att fortsätta utveckla andra så behöver vi kontinuerligt fylla på vår egen verktygslåda. Fokusera på självutveckling först – för att kunna utveckla andra.

Framgångstro, energi och målfokus är nyckelorden som ger oss den kraft vi behöver för att skapa starka resultat. Och det är precis vad Henrik förmedlar. Trots den avslappnade och trevliga atmosfär som Henrik sätter i rummet finns det ett djup och en eftertanke.

Henriks motto är: Det är alltid action som skiljer människor åt! Välkommen med på resan mot starka resultat!

Upplägg

Dag 1
Kultur-Workshop

 • Hur sätter du kulturen?
 • Nuläge-önskat läge
 • Ditt personliga varumärke
 • Karaktärsmatrisen

Dag 2
Ledarrollen

 • Vad är den viktigaste uppgiften
 • Coach/Chef/Ledare
 • Time Management
 • Mina tuffaste utmaningar
 • Vad förväntar mitt team?

Dag 3
Effektiv Coaching
Coachande ledarskap

 • NÖHRA
 • Effektiv rågemetodik
 • Retorik
 • Feedbacktrappan
 • Hur får jag mitt team att dra åt samma håll

Dag 4
Målstyrning –Management by objectives

 • Varför, Vad och Hur målstyrning?
 • RAK – effektivt verktyg för individuell målstyrning

Dag 5
Diplomering

 • Vad har gått bra/ mindre bra? Erfarenhetsutbyte
 • Individuell redovisning;
 • Handlingsplan kultur
 • Karaktärsmatrisen
 • RAK plan
 • Vad händer nu?