Projektledarutbildning - 3-dagars distansutbildning till projektledare

Arrangör: Projektiva AB

 • 1 dec 08:00
  Plats: Online
  Pris: 24 994 kr
  Säljstopp
 • Projektledarutbildning - 3-dagars distansutbildning till projektledare

  Start: 1 december 08:00 | Plats: Online | Arrangör: Projektiva AB
  Projektledarutbildning - 3-dagars distansutbildning till projektledare

Utbildningen riktar sig till dig som arbetar i projekt, är ny som projektledare eller till dig som redan är projektledare och vill utveckla dina kunskaper. Utbildningen ger dig de bästa förutsättningar för att dina projekt kan levereras med rätt kvalitet, i rätt tid och inom beräknad kostnadsram. Dessutom innehåller kursen grunder i ledarskap, något som alla projektledare behöver kunna!

Utbildningen möter de kunskapskrav som ställs på kompetens för projektledare som senare vill certiera sig, tex genom att använda National Competence Baseline (NCB) för certifiering enligt IPMA. Denna utbildning är unik genom att den innehåller ledarskapsmoment inbakat i kursen. Utbildningen varvas med grunder i beslutsfattande, kommunikation, team-samarbete och konflikthantering. Ledarskapsmomenten genomförs som CRM-träning – En metod som bygger på beteendevetenskap, psykologi och kommunikation.

Vad kommer du att lära dig

Utbildningen fokuserar på att lära ut metoder, arbetssätt och vilka roller som finns i projekt. Vi går igenom projektets olika faser och vilka aktiviteter en projektledare utför i respektive fas, allt ifrån upprättande av projektdirektiv till projektavslut och erfarenhetsåterföring.

Syftet med utbildningen är att ge dig teoretisk kompetens och god insikt i vilka verktyg, arbetssätt och roller som kan användas i projektledning. Målet är att du efter genomförd utbildning skall kunna använda dina kunskaper i rollen som projektledare för att genomföra lyckade projekt.

Vilka förkunskaper krävs?

Utbildningen kräver inga tidigare projektledningskunskaper. All terminologi och alla förklaringsmodeller som används i utbildningen förklaras på ett enkelt och pedagogiskt sätt.

Information

Längd: 3 dagar
Plats: Distans

Kurstillfällen

Kursen är uppdelad på 3 heldagar och genomförs på distans.
September: 14, 16 och 20. (Sista anmälningsdag 7 september.)

Dag 1

 • Inledning – Grundläggande projektledning
 • Avsnitt 1 – Introduktion till projektledning
 • Avsnitt 2 – Projektinitiering

Dag 2

 • Avsnitt 3 – Projektplanering

Dag 3

 • Avsnitt 4 – Projektutförande
 • Avsnitt 5 – Projektavslut