ISO 45001

Arrangör: LearnE

 • Online
  Plats: Online
  Pris: 2 495 kr
  12 platser kvar
 • ISO 45001

  Plats: Online | Arrangör: LearnE
  ISO 45001

ISO 45001 - Arbetsmiljö

Man kan aldrig nog betona vidden av en god och säker arbetsmiljö. År 2020 dog 29 människor i arbetsplatsolyckor, det är den lägsta siffran på tio år, men ändå för många liv. Tänk sunt förnuft. Man kommer långt med inställningen att ”på vår arbetsplats ska ingen behöva mista liv eller lem”. De flesta har väldigt god ordning utan att veta om det, men ett lagkrav är att faktiskt ha en struktur i sitt arbetsmiljöarbete.

Observera: En VD i ett företag är alltid ytterst arbetsmiljöansvarig, detta ansvar kan ej delegeras även om företaget gjort en arbetsfördelning kring ansvar. Vid dödsfall och svåra olyckor är det VD som kan åtalas ifall det finns brister i arbetsmiljöarbetet.

Förslagsvis börjar man utifrån följande punkter:

 • Arbetsmiljöpolicy
 • Kartläggning arbetsmiljö
 • Arbetsfördelning
 • Kunskaper och kompetenser
 • Samverkan
 • Undersöka arbetsmiljö
 • Riskbedömning arbetsmiljö
 • Rapportera och utreda tillbud och olyckor
 • Årlig uppföljning
 • Förteckning av inventerade lagar
 • Instruktioner

Blanketter/checklistor och exempel:

 1. Inledning
 2. Samverkan
 3. Fördelning arbetsmiljöuppgifter (mall)
 4. Kunskaper och kompetens
 5. Undersöka arbetsmiljö
 6. Riskbedömning och handlingsplan
 7. Rapportera och utreda olyckor
 8. Årlig uppföljning
 9. Förteckning arbetsmiljölagstiftning
 10. Instruktion (exempel)
 11. Exempel protokoll skyddskommitté

Kom igång med din utbildning med bara ett par knapptryck

 • Boka den utbildningen som du är intresserad av.
 • Efter din bokning kommer ett e-post med länk till din utbildning.
 • Du får ett intyg från LearnE efter avslutad kurs.