Arbete på väg steg 1.1 & 1.3 | Grundutbildning Vägarbetare

Arrangör: Lavi gruppen AB

 • Online
  Plats: Online
  Pris: 1 695 kr
  6 platser kvar
 • Arbete på väg steg 1.1 & 1.3 | Grundutbildning Vägarbetare

  Plats: Online | Arrangör: Lavi gruppen AB
  Arbete på väg steg 1.1 & 1.3 | Grundutbildning Vägarbetare

Information om bokningen

Efter att du bokat utbildningen kommer du inom några timmar få ett mejl med inloggningsuppgifter till den webbaserade utbildningen. 

Utbildningen är godkänd precis som en traditionell kurs och bygger på dokumenterade kunskaper enligt gällande föreskrifter och standarder. Utbildningarna följer alla krav och regler som myndigheter, arbetsmarknadsparter ställer.

Eftersom att kravutbildnigar.se är ackrediterade via ID06 så går dessa utbildningar att koppla mot ert unika ID06-kort.

Mer informaiton om utbildningen

Kursen tar upp lagar och regler för den som utför vägarbete och hur reglerna ska tillämpas vid olika typer av arbete. Risker som finns vid vägarbete ska tydliggöras och lösningar hittas. Trafiksäkerhetsfrågor och hur trafikanter beter sig.

Trafikverkets riktlinjer om kompetenskrav enligt TDOK 2018:0371 ligger till grund. De krav som anges i TRVK Apv TDOK 2012:86 enligt trafikverkets tekniska krav för arbete på väg ligger som grund för utbildningen.

Utbildningen består av videogenomgångar och kontrollfrågor så att du på ett smidigt sätt kan hänga med på utbildningen.

Personal som utför vägarbete eller liknande arbeten, exempelvis projekteringsuppdrag, ledningsarbeten, på en vägbana eller tillhörande innerslänt (vägslänt) där passerande fordon förekommer, ska utöver allmän grundkompetens:

 • Inneha en anpassad kompetens för det arbete som personen utför.
 • Inneha allmänna kunskaper om Trafikförordningen, Vägmärkesförordningen och dess föreskrifter, och kunna specifikt de bestämmelser som gäller för arbetets utförande. Samt kunna Trafikverkets regelverk för aktuellt arbete.
 • Kunna undvika de risker som kan uppstå med passerande fordonstrafik.
 • Kunna ta emot instruktion och utföra arbetet som person med steg 2 kompetens förmedlar.

Exempel på vägarbeten är den som:

 • Utför anläggningsarbete, exempelvis monterar vägräcken och lägger kantsten.
 • Medarbetare till person som utför arbeten med steg 2 krav, vakt.
 • Utför projekterings- eller servicearbeten, monterar vägmärken och utför renhållning.

Innehåll

 1. Introduktion
 2. Tre färger
 3. Juridiktrappan
 4. Organisation
 5. Trafik beteende
 6. Krocktest trafikbuffert
 7. Personlig skyddsutrustning EXEMPEL
 8. Kontrollfrågor APV steg 1.1
 9. Arbeta med väghållningsfordon
 10. Mer arbete på väg
 11. Övningsfrågor 49-55
 12. Andra viktiga vägmärken
 13. Övningsfrågor 56-67
 14. Krocktest trafikbuffert
 15. Kontrollfrågor APV 1.3
 16. Feedback

Regler för genomförande

 • Alla avsnitt måste fullgöras
 • Leder till ett kursintyg med giltighetstid: 3 år