Minitab Grundkurs

Arrangör: Analysverkstan AB

 • Online
  Plats: Online
  Pris: 2 125 kr
  12 platser kvar
 • Minitab Grundkurs

  Plats: Online | Arrangör: Analysverkstan AB
  Minitab Grundkurs

Grundkurs i Minitab

Minitab Grundkurs är en elektronisk utbildning för dig som nyligen har investerat eller funderar på att köpa mjukvaran Minitab. Det är också en obligatorisk kurs om du planerar att gå någon av Analysverkstans utbildningar som ställer krav på att kursen ”Minitab Grundkurs” har genomförts.

Ett nytt program brukar betyda stor tidsåtgång för användaren. Ni ska lära er hur mjukvaran är uppbyggd, vilka funktioner som finns och vad ska man trycka på för att få fram det man söker efter. För dig som vill effektivisera inlärningen och komma igång att använda mjukvaran så snabbt som möjligt, är denna utbildning värdefull.

I den här kursen fokuserar vi inte på de statistiska metoderna (de bakomliggande faktorerna/beräkningarna för varje enskild analys). Denna kurs är mer anpassad för att lära er mer om själva mjukvaran och hur ni kan bearbeta data i programmet. Kursen genomförs i form av inspelade filmer, beskrivande texter och bilder. Utöver detta så har vi infogat övningar som kursdeltagare kan följa och repetera vid behov.

Få tillgång till Minitab

Om man inte redan har Minitab, går det att ladda ner en gratis 30-dagars version på Minitabs hemsida, vilket ger möjlighet att tillämpa det man lärt sig omgående. Det är inget krav att ni har mjukvaran för att genomföra denna kurs, men det underlättar inlärningen.

Kursinnehåll

 • Inledning till mjukvaran Minitab
  • Grundläggande fakta om kursen
  • Introduktion till kursportalen
  • Genomgång av kursinnehåll
 • Block 1 – Utseende
  • Menyer
  • Mjukvarans olika vyer
  • Uppbyggnad och struktur
  • Hjälpfunktioner
  • Import / Export av data
  • Grundinställningar
 • Block 2 – Funktioner
  • Demonstration av statistisk analys enligt följande:
   • Beskrivande statistik
   • Histogram
   • Box-Plot
   • Grafiks summeringsrapport
   • Kontroll av fördelning
   • Hypotestester
   • ANOVA / ANOM
   • Styrdiagram
   • Duglighet
  • Redigering av grafer i Minitab
 • Block 3 – Använd
  • Repetition av funktioner med hjälp av övningar
 • Avslutning
  • Kursen summeras
  • Diplom

Kursinformation

 • Kursen innehåller frågeformulär
 • Kursen innehåller datamaterial som får laddas ner och användas av kursdeltagaren
 • Kursen kräver registrering (vid fakturaköp hanteras registreringen av Analysverkstan)
 • Inga förkunskaper krävs
 • Efter avslutat kurs erhåller kursdeltagare ett diplom
 • Aktiv tidsåtgång uppskattas till 4 timmar
 • I denna utbildning använder vi oss av Minitab version 19.
 • Vi rekommenderar att ni avsätter 1-2 dagar för att på bästa sätt kunna ta del av kursen
 • Kursen är avdragsgill om den kan räknas som fortbildning i ditt företag
 • Kursen är tillgänglig i 30 dagar från det att köpet har genomförts